Marie, 14, was forced to move to Lebanon by her aunt to become a maid. Once there, she was regularly raped by her employer. When he realized she was pregnant, he threw her out the house. After giving birth alone, she threw her baby from the 8th floor of a building.

Noteren'ny nenitoany hifindra ho any Libanona hiasa an-trano i Marie, 14 taona. Rehefa tonga tany izy dia zary fahazarana ny nanolanan'ny mpampiasa azy. Rehefa fantany fa bevohoka izy dia noroahiny. Rehefa niteraka irery izy, dia natsipiny avy eny amin'ny rihana fahavalon'ny fanorenana avo ny zaza.

Nanao fanadihadiana [fr] ny mahazo ny zazavavy malagasy nifindra ho any Libanona handositra ny krizy ara-tsosialy eto Madagasikara i Assanatou Baldé. Nangonina tao amin'ny tati-baovao ny fijoroana vavolombelona hafa milaza fampijaliana ny fanararaotana ara-batana, ka ao anatin'izany ny ompa tsy mitsahatra, fanomezana asa tafahoatra ary ny fanerena hanao firaisana amin'ny biby.