Avenue of the Baobabs, Morondava, Madagascar

Lalamben'ny Baobab akaikin'i Morondava, Madagasikara nopihan'i Gavinevans hita Wikipedia CC license-BY-2.0. 99 Nolazaina fa may ireo Baobab (jereo ny sary manaraka)

Burnt baobab

Sarin'ireo Baobab may navoakan'i Njiva Tahiry via Twitter.

Nitatitra ny ONG Fanamby fa Hazo Baobab 99 vao nambolena no main' [fr] ny afo tsy voafehy tamin'ny asabotsy lasa teo. Ny Allée de Baobab no iray amin'ny toerana eto Madagasikara be mpitsidika indrindra sy efa nalahatra ho rehareham-pirenena.