Ny fikambanana “TANY” izay miady hoan'ny fiarovana ny tany any Madagasikara no nanapariaka lisitra mitanisa ireo tany any Madagasikara efa ataon'ny vahiny ampihy mamba [fr]. Mampahanfatatra ny rehetra ry zareo fa na ny varotra na ny fampanofana tany lonaka amin'ny vidiny tsizarizary dia samy tena misy tokoa any Madagasikara (2 euros/m2 any Nosy-Be ohatra) sy any Etiopia [fr] (tany 2,500 km2 mihofa isan-kerinandro 180 euros). Tanisain'ny fikambanana Tany ho fanoharana ny fifanarahana ara-tany nifaovan'ny fanjakana Etiopiana sy ny orinasa International Sannati Agro Farm Entreprises. Izany fifanekena izany dia mamela malalaka ny orinasa Sannati group ho afaka haba tanteraka na amin'ny fampodiana renivola izany na amin'izay entana rehetra aondrany.